Vesti

  • Poglavlje 23 – Izazovi za zaÅ¡titu ljudskih i manjinskih prava Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaÅ¡tva i Romski Informativni Centar, pozivaju Vas na okrugli sto sa ciljem sagledavanja procesa pristupanja Srbije u EU kroz Poglavlje 23, sa posebnim akcentom na zaÅ¡titu prava Roma/Romkinja. Okrugli sto Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaÅ¡tva i Romskog Informativnog ...
  • Pitanje položaja Roma jedno od ključnih za poglavlja 23 i 24 Položaj pripadnika romske zajednice u kontekstu otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24, od neposrednog je značaja za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i u tom smislu, pitanje položaja Roma jedno je od ključnih, rečeno je danas na panel diskusiji “Izazovi i zaÅ¡tita ljudskih i manjinskih prava”. Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union SaÅ¡a Gajin rekao je ...

Comments are closed.