Sunday, 29 November 2015

Prevodilac

EnglishChinese (Simplified)DutchFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishSerbianTurkish

radno angažovanje

Dobrovoljno radno angažovanje

Preduzetnici -Bilteni-

Bilten 1. Maj/Jun 2012.

Bilten - Svet žena AT

Bilteni - osnaživanje

Niš Ispis E-mail

Udruženje Romkinja ’’Osvit’’

 

Opština

Go crveni Krst - Nis

Naziv organizacije

Udruzenje Romkinja „Osvit“

Adresa

Vinaverova 46    -    18000 Nis

Telefon

018 515 318

Fax

018 515 318

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript ; Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Ana Sacipovic

Tip organizacije

Udruzenje gradjana

Ciljevi organizacije

 

Podizanje nivoa svesti Romkinjama i mladom narastaju Roma o vaznosti obrazovanja,ekonomskoj nezavisnosti,ostvarivanju zenskih ljudskih prava,prava na zivot bez nasilja,radi brze i lakse integracije u drustvenu zajednicu.

Aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

„SOS telefon za Romkinje i decu zrtve nasilja“ – dvojezicno,

„Unapredjenje i zastita opsteg i reproduktivnog zdravlja Romkinja“,-edukativne radionice i ginekoloski sistematski pregledi,

„Rasiri mi krila“-podizanje nivoa svesti romskim roditeljima dece sa invaliditetom o vaznosti njihovog ukljucivanja na drustvenu brigu o njima

„Prvi korak“edukativne radionice i okrugli stolovi na temu socio pravne zastite

„Prvi korak do mojih prava“-pravna pomoc pripadnicima/ama romske populacije

Najcesce oblasti delovanja

Nasilje u porodici,zdravstvena zastita,obrazovanje,ekonomsko osnazivanje

 

DRUŠTVO ZA KULTURU I OBRAZOVNO VASPITANJE ROMA "FROLI" - NIŠ - REDAKCIJA NA ROMSKOM JEZIKU

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

DRUŠTVO ZA KULTURU I OBRAZOVNO VASPITANJE ROMA "FROLI" - NIŠ - REDAKCIJA NA ROMSKOM JEZIKU

Adresa

Mokranjčeva 22/11, 18000 Niš - grad

Telefon

018-590 568 k; 018-719 522 p; 018-545 777

Fax

018-719 522

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Života Šabanović, predsednik Upravnog odbora

Nebojša Saitović, predsednik Skupštine

Tip organizacije

Ostale nerazvrstane organizacije

Ciljevi organizacije

Kultura, obrazovanje, edukacija i informisanje Roma.

Aktivnosti

Emisije na lokalnim televizijama.

 

''Društvo Roma Sait Balić''

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

''Društvo Roma Sait Balić''

Adresa

Pukovnika Rajevskog 1, Niš

Telefon

018/249 834

Fax

018/249 834

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Sava Ibraimović 063 8014 224

Tip organizacije

RNVO

 

 

HUMANITARNO UDRUŽENJE ROMA

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

HUMANITARNO UDRUŽENJE ROMA

Adresa

Obilićev Venac 78/13, 18000 Niš - opština Palilula

Učitelj Milina 14, 18000 Niš - opština Medijana

Telefon

018/257204; 011/257204

Fax

018/511135

E–mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript  

Web adresa

www.hur.org.yu

Kontakt osoba

Zajda Osmanović, predsednik
Anita Kurtić, izvršni direktor

Tip organizacije

Udruženje građana

Ciljevi organizacije

Unapređenje ekonomskog i socijalnog kvaliteta života Roma kao i drugih ranjivih grupa bez obira na religijsko, etničko ili seksualno opredeljenje.

Aktivnosti

Naša namera je da adresiramo potrebe svih marginalizovanih grupa, prioritetno Roma, mladih i žena, aktivnostima u sledećih oblastima:

- Smanjenje siromaštva;

- Povećanje pristupa zdravstvenim uslugama i edukaciji o zdravlju;

- Razvijanje dobre komunikacije, kordinacije i saradnje između civilnog, vladinog I privatnog sektora;

- Inkluzije nama prioritetnih grupa u socijalne procese

- Ljudskih prava, naročito prava marginalizovanih grupa

Sve naše aktivnosti daju doprinos građenju interkulturalnog društva.

- Smanjenje siromaštva: kursevi vokacije i veština (krojenja i šivenja, rada na računaru, Engleski jezik, pisanje CV...), koordinacija lokalnom inicijativom za unapređenje i razvoj ženskog preduzetništva;lokalne inicijative za smanjenje siromaštva ranjivih grupa - mladi;

- Povećanje pristupa zdravstvenim uslugama i edukaciji o zdravlju: Romski medijatori za romsku populaciju u Nišu, peer edukatori za prevenciju HIV/AIDS-a; edukativne radionice o reproduktivnom zdravlju žena;

- Razvijanje dobre komunikacije, koordinacije i saradnje između civilnog, vladinog i privatnog sektora: aktivnosti umrežavanja na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, razmena informacija, iskustava i znanja

- Inkluzija ciljnih grupa u socijalne procese: uzimanje učešća u izradi I preporukama strateških dokumenata za žene, Rome i mlade na nacionalnom i lokalnom nivou; jačanje kapaciteta mladih romskih aktivista za ravnopravno učešće u kreiranju omladinske politike na svim nivoima, transfer know-how aktivnosti, motivacione aktivnosti za jačanje omladinskog aktivizma kod Romai, interkuluralni projekti, učešća u Evropskom Programu za mlade "Mladi u akciji".

- Ljudska prava: aktivnosti prevencije trgovine ljudima i sex trafikinga, edukacije za podizanje nivoa svesti marginalizovanih grupa, primena različitih interkulturalnih modela aktivnosti i rada sa našim ciljnim grupama.

 

Publikacije

Priručnik "Seks trafiking - putevi seksualne ekploatacije žena"

 

ROMSKI EDUKATIVNI CENTAR

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

ROMSKI EDUKATIVNI CENTAR

Adresa

Uroša Dinića 14, 18000 Niš - grad

Telefon

018-23 377 p; 063-80 79 286; 063-80 93 018

Fax

018-23 377

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript ; Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Refika Mustafić, predsednik

Sanja Tošić, generalni sekretar

Tip organizacije

Obrazovne i istraživačke organizacije

Ciljevi organizacije

Obrazovanje romskih osnovaca i srednjoškolaca; razvoj emancipacije, borba protiv stereotipa i promocija jednakih mogućnosti za Rome; artikulisanje interesa, stavova i specifičnosti Roma radi afirmacije snage romskih sposobnosti; promovisanje romskih ljudskih prava i unapređenje pravnog položaja Roma; informisanje javnosti o međunarodnim standardima zaštite prava Roma; podizanje kulturne svesti i samosvesti o položaju Roma, njihovim iskustvima i istraživanje društvenih odnosa i pojava vezanih za Rome; ostvarivanje komunikacije među Romima radi razvijanja i jačanja njihovog identiteta u svim oblastima društvenog života; organizovanje Romskog studentskog centra; organizovanje Romskog kulturnog centra.

Aktivnosti

Posredovanje u dobijanju stipendija; projekat "Biti vidljiv"; obeležavanje pedesetogodišnjice Deklaracije o ljudskim pravima; škola dopunske nastave za romsku decu; seminar "Elementi romske kulture, tradicije i jezika".

 

SAVEZ ROMA JUGOSLAVIJE

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

SAVEZ ROMA JUGOSLAVIJE

Adresa

Stanka Vlasotinčanina 8/a, 18000 Niš - grad

Telefon

019-741 614; 019-733 952; 018-45 704

Fax

019-733 952

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Đura Simić, predsednik

Staniša Stanisavljević, stručni saradnik

Tip organizacije

Poslovna i profesionalna udruženja

Ciljevi organizacije

Ostvarivanje opštih ili širih društvenih interesa; razvoj, ostvarivanje i unapređivanje demokratskih odnosa u društvu; razvoj i unapređivanje društveno-ekonomskih odnosa; izgradnja slobodne i stvaralačke čovekove ličnosti; humanizacija odnosa i unapređivanje demokratskih odnosa; razvoj nauke i naučnih saznanja; razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva.

Aktivnosti

Organizovanje i održavanje 1. i 2. kongresa Roma Jugoslavije; nučno-stručni skup Roma u Jugoslaviji; okrugli sto Roma u Podgorici; izrada nacionalnog programa Roma Jugoslavije; izdavanje studije "Romi nisu narod bez korena"; više naučno-stručnih radova o životu i radu Roma; pružanje humanitarne pomoći raseljenim i izbeglim licima sa Kosova i Metohije; monografija "Obrazovanje, kultura i medijska informisanost Roma".

Publikacije

Povremeno izdavanje internog informativnog biltena Saveza Roma Jugoslavije.

 

SEKCIJA ZA OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKOG UZRASTA DECE ROMA

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

SEKCIJA ZA OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKOG UZRASTA DECE ROMA

Adresa

Koste Abraševića 18/a, 18000 Niš - grad

Telefon

018-368 877; 018-41 318; 018-560 709

Fax

018-368 877

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Dragan Musić, organizator
Valter Ismailović, asistent

Tip organizacije

Obrazovne i istraživačke organizacije

Ciljevi organizacije

Priprema dece i boravak u vrtiću radi uključenja u redovni obrazovni proces i lokalnu zajednicu; učenje jezika sredine u kojoj se nastava odvija; usvajanje kulturnog dostojanstva sredine i poprimanje pozitivnih osobina, navikavanje na kolektivni život u vrtiću za nastavak rada u školi; razvoj pozitivne slike o sebi i socijalizacija dece; usvajanje bazičnih pojmova od značaja za početak školovanja; negovanje i očuvanje etničkog lokaliteta.

Aktivnosti

Projekat "Dečji vrtić kao porodični centar" - u okviru realizacije ovog projekta upisane su tri generacije od po 25-oro dece romske nacionalnosti u prvi razred osnovne škole; opismenjavanje roditelja i održavanje grupnih i pojedinačnih predavanja od strane doktora, psihologa, sociologa.

Publikacije

Bilten "Osmi april - dan Roma"; zbirka pesama "Jabuka u srcu".

 

UDRUŽENJE GRAĐANA ROMA "EKOLOGIJA - AMARODROM"

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

UDRUŽENJE GRAĐANA ROMA "EKOLOGIJA - AMARODROM"

Adresa

Somborska 45/29, 18000 Niš - grad

Telefon

018-715 217; 018-45 994

Kontakt osoba

Aladin Jumerović, predsednik

Rašid Kurtić, potpredsednik

Tip organizacije

Ekološke organizacije, društva i pokreti

Ciljevi organizacije

Podizanje obrazovnog nivoa ljudi u domenu zaštite životne sredine; projekti usmereni ka podizanju nivoa zdravog življenja; očuvanje etno tradicije Roma.

Aktivnosti

Prvi festival dečije romske pesme (april 2000.); akcije uklanjanja divljih deponija pored romskin naselja (1999, 2000,2001.); podela novogodišnjih paketa romskoj deci u Nišu i selima oko Niša; podela humanitarnih paketa ugroženim porodicama u Nišu; podela školskog pribora deci od I do IV razreda; akcija čišćenja deponija 2002.g.; podela humanitarne pomoći.

Publikacije

Bilten "Amare Jakha"; knjiga i CD "Dečji romski festival".

 

UDRUŽENJE ROMA "BAHTALO DROM"

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

UDRUŽENJE ROMA "BAHTALO DROM"

Adresa

Blačka 22, 18000 Niš - grad

Telefon

018-352 060; 018-547 147; 063-433 171

Fax

018-547 147

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript
Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Web adresa

www.bahtalodrom.org.yu

Kontakt osoba

Ferhad Saiti, potpredsednik
Boban Nikolić, sekretar

Tip organizacije

Organizacije za zaštitu ljudskih prava

Ciljevi organizacije

Emancipacija i društvena afirmacija Roma i obezbeđivanje humanitarne pomoći za najugroženije romske porodice u Nišu i okolini; razvoj kulture i obrazovanja, a posebno za prikupljanje i negovanje narodnog stvaralaštva, tradicije i jezika u pisanim, likovnim i svim ostalim vrstama kulturnog i naučnog stvaralastva; ostvarivanje kontakata sa udruženjima u Evropi i svetu i organizovanje međunarodnih kulturnih manifestacija.

Aktivnosti

Dečiji vrtić radi od decembra 2000., uz podršku Fonda za otvoreno društvo; humanitarnim akcijama tokom 2000. i 2001. godine, u saradnji sa Save the Children i Crvenim krstom Belgije, obezbeđena je pomoć za Rome iz Niša i okolnih mesta i za Rome izbeglice sa Kosova; od septembra 2000., u organizaciji BDUR-a, program emituje prvi romski radio u Jugoslaviji - Radio "Nišava".

 

ŽENSKI PROSTOR

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

ŽENSKI PROSTOR

Adresa

Knjaževačka 189/7, 18000 Niš

Telefon

018/ 71 36 33

Fax

018/ 71 36 33

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Kontakt osoba

Vera Kurtić 063/ 463 067

Tip organizacije

Ženske organizacije i grupe

Ciljevi organizacije

Osnaživanje i emancipacija marginalizovanih žena; ekonomsko osnaživanje marginalizovanih žena; osnaživanje romske omladine; edukacija marginalizovanih žena.

Aktivnosti

Svečana tribina povodom pedesetogodišnjice potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (decembar 1998); distribucija Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima na romskom jeziku u romskim naseljima u Nišu (decembar 1998); distribucija humanitarne pomoći Romima sa Kosova u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom protiv seksualnog nasilja i CRS-om (Catholic Relief Service); projekat pomoći starijim ženama na teritoriji Niša; opismenjavanje romskih devojaka.

 

"ROMSKI STUDENTSKI CENTAR"

 

Opština

Niš

Naziv organizacije

ROMSKI STUDENTSKI CENTAR

Adresa

Nikole Tesle 4, GO Palilula

Telefon

018/281-238; 064/18-15-794

Fax

018/281-238

E-mail adresa

Ova email adresa je zašticena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljucili Javascript

Web adresa

http://www.wix.com/rscsajt/rsc

Kontakt osoba

Damjan Danilović

Tip organizacije

Omladinska-studentska NVO

   
   

 

 

 

 
« Prethodna   Sledeca »

Akcioni planovi (pred.)

*Zapošljavanje

Facebook