Misija

Unapređenje života Roma/Romkinja uz očuvanje njihove sopstvene kulture i tradicije. Srbija kao inkluzivno, podsticajno i solidarno društvo u kojem Romi/Romkinje imaju slobodu i mogućnosti da iskažu i razviju svoje potencijale i ostvare pravo na kvalitetan i dostojanstven život.

  • Sastanak RICa

    Sastanak RICa

  • Sastanak RICa

    Sastanak RICa

Poglavlje 23.

Poglavlje 23.

Poglavlje 23. – Pravosuđe i osnovna prava je novo, uvedeno je nakon šestog talasa proširenja Evropske Unije. Materija o kojoj se razgovora .....
Read More
Biblioteka

Biblioteka

RIC se bavi izdavanjem publikacija i priručnika na razne teme -  istraživanja; ljudska i manjinska prava; kulturu Roma, itd.
Read More
Tekstovi o romima

Tekstovi o romima

Razni tekstovi o romskoj zajednici.
Read More
Vesti

Vesti

Vesti o romskoj zajednici.
Read More